Perquè ho fem?

 

 

 

Bolivia, el Tibet de les amèriques, és la més alta i aïllada de les repúbliques llatinoamericànes. Bolívia te els indexs més alts de mortalitat infantil de tota Sudamèrica. La vivenda, la nutrició, l'educació, les condicions sanitàries i la higiene són espantoses. Es tracta d'un país amb molt poca indústria i amb dificultats de transport, fet que impideix la creació d'un mercat nacional, i el seu aïllament del mercat internacional, per manca d'una sortida al mar. El sistema educacional bolivià ni tan sols arriba als dos terços de la població escolar boliviana. Només el 40 per cent dels nens que comencen la primària arriben a secundària. Milers d'infants han de treballar per poder aportar uns diners a l'economia familiar i així anar subsistint.

erterfggggsdfgsdfgsterte

gdfgdfgdfgdfgdgdgd Els nens i nenes de l'Alto s'enfronten a un futur incert

sdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsd

Carretera de La Paz a El ALto gdfggddggdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgd

La parròquia de Jesús Obrero està ubicada a la ciutat de l'Alto, una ciutat escindida de La Paz i de les més pobres de l'Amèrica llatina. Situada a 4100 m. sobre el nivell del mar, la seva població s'acosta als 900.00 habitants, la majoria d'ells provinents de les zones mineres i del camp, a la recerca d'una vida millor per poder subsistir. La parròquia, en el seu proposit de lluitar contra les injustícies socials, atèn unes 80.000 persones en els seus projectes i activitats, que tenen com a objectiu, respondre a les grans carències materials que te la població i, especialment, a l'alimentació i l'educació.

La teva col·laboració serà destinada als projectes de la Parròquia Jesús Obrero.

GRÀCIES PEL TEU SUPORT.